Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Demografik Durum Ekonomik Durum Sağlık Ulaşım Kültür ve Turizm Konaklama Eğitim İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

Ticaret

Kilis'te Suriye ile sınır komşusu olunması ve coğrafik konumu nedeni ile ticari hayatın oldukça canlı olduğu görülmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle geçmişe dayanan köklü bir sınır ticareti geleneği bulunmaktadır. 1999 yılı ortalarına kadar sınır ticaretinin de etkisi ile yoğun bir ticari faaliyet görülmektedir. Ancak, bu tarihten sonra uzun yıllar sınır ticareti yapılamamış, sadece normal ithalat veya ihracat yoluyla Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü sınır kapısından ticaret yapılmaktadır (Sanayi Genel Müdürlüğü, 2012).   

 

2009 yılı Haziran ayı içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile sınır ticareti yeniden başlatılmış fakat Dış Ticaret Müsteşarlığınca önemli ve ihtiyaç duyulan ürünlere ve yeterli miktarda izin verilmediği için ticaretle iştigal eden şahıs ve firmalar tarafından ilgi görmemiştir (Sanayi Genel Müdürlüğü, 2012). 

 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası 2013 yılı kayıtlarına göre;ilde55 adet A.Ş, 397 adet Ltd.Şti., 32 adet Kooperatifler ve 601 adet gerçek kişi bulunmaktadır.

 

İhracat

 

Ekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması bakımından ihracatımızın konjonktürel değişimlerden etkilenmemesi, küresel tehditlerin fırsata dönüştürülmesi, ülkemizin ve özelde Kilis ili’nin dünya ihracatından aldığı payın potansiyelini yansıtacak şekilde artırılması ve ihracatımızda son yıllarda sağlanan yüksek artışın kalıcı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Bu amaç doğrultusunda, Kilis'te ihracatın gelişmesi için öncelikli olarak katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge çalışmalarının desteklenerek ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve bu ürünlerin ihracat içerisindeki paylarının artırılması, kaliteli ve markalı Türk ürünlerinin, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, dış pazarlarda müşteri odaklı ve dinamik tekniklerle tanıtımının yapılması ve pazarlanması, tüm bu alanların desteklenmesi önem arz etmektedir. 

 

2011 Yılında 30,5 milyon USD ile son 6 yılın en yüksek değerine ulaşan ihracatın 2012'de 11,6 milyon USD'a düştüğü ve 2013'te tekrar yükseliş trendine girerek 20,8 milyon USD'a çıktığı görülmektedir. Bu dalgalı seyir için birkaç neden ileri sürülebilir. Bunlardan birisi olarak özellikle son üç yıldır Suriye'deki siyasal krizin ildeki sınır kapısının tam kapasite olarak çalışmasını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Bir diğer neden olarak il sanayisinin küresel rekabet düzeyinde ürün çeşitliliğinin olmaması ve sanayinin yeterince dış pazarlara açılamaması olarak belirtilebilir. Yine benzer nedenlerden dolayı son 5 yıl içinde ihracatçı firma sayılarında da düşüş yönlü bir seyir görülmektedir. 

 

2013 yılında ihracatın büyük bir kısmını sırasıyla mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler,  metalik olmayan diğer metalik ürünler, gıda ürünleri ve içecek, kağıt ve kağıt ürünleri ve plastik ve kauçuk ürünleri kalemleri oluşturmaktadır. Potansiyeli oldukça yüksek olan tarım ve hayvancılık ve gıda ürünleri ihracatının özellikle Ortadoğu ülkelerine yapıldığını belirtmekte fayda vardır. Çünkü söz konusu ülkelerin net gıda ithalatçısı oldukları düşünüldüğünde ekonomisi tarıma dayalı olan ve il sınırları içerisinde bir kara ve bir de demiryolu sınır kapısı olan Kilis'te bu sektörlere daha fazla yatırım yapılması düşünülmektedir.

 

İthalat

 

Kilis ili'ne ait ithalat değerleri dalgalı bir seyir izlemektedir. Bunun nedeni olarak küresel ekonomik krizin ve cari açığın kapatılmasına yönelik çalışmaların etkili olduğu düşünülmektedir. Yine aynı tablodan Kilis ilinde, 2012 yılında ihracata paralel olarak ithalat rakamlarının da bir önceki yıla göre % 61 düştüğü ve 2013 yılında ise bir önceki yıla göre % 49 arttığı görülmektedir.  İthalatçı firma sayılarında ise yine aynı tablodan 2008-2012 yılları arasında aşağı yönlü bir seyir görülmektedir. 

 

En fazla ithal edilen kalemlerin başında sırasıyla ana metal sanayi, tarım ve hayvancılık, gıda ürünleri ve içecek, metalik olmayan diğer mineral ürünler, giyim eşyası ve kimyasal madde ve ürünler yer almaktadır. Ekonomisi tarıma dayalı olan Kilis'te tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatının bu kadar yüksek olması politika yapıcıların stratejik yatırımların daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Tarım ve hayvancılık ithalat kalemi içinde tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler, metalik olmayan diğer mineral ürünler kalemi içinde ise cam ve cam ürünleri yer almaktadır.

 

 

 

 


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr