Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Coğrafi Konum Ulaşım Demografik Durum Eğitim Ekonomik Durum Sanayi Ticaret İhracat İthalat Kültür ve Turizm Konaklama Sağlık İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

İlin Ticaret Yapısı

Kilis’te Suriye ile sınır komşusu olunması ve coğrafik konumu nedeni ile ticari hayatın oldukça canlı olduğu görülmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle geçmişe dayanan köklü bir sınır ticareti geleneği bulunmaktadır. 1999 yılı ortalarına kadar sınır ticaretinin de etkisi ile yoğun bir ticari faaliyet görülmektedir. Ancak, bu tarihten sonra uzun yıllar sınır ticareti yapılamamış, sadece normal ithalat veya ihracat yoluyla Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü sınır kapısından ticaret yapılmaktadır.

 

2009 yılı Haziran ayı içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile sınır ticareti yeniden başlatılmış fakat Dış Ticaret Müsteşarlığınca önemli ve ihtiyaç duyulan ürünlere ve yeterli miktarda izin verilmediği için ticaretle iştigal eden şahıs ve firmalar tarafından ilgi görmemiştir.

 

Kilis ilinin önemli ticaret ortağı olan Suriye ve Irak gibi ülkelerde son yıllarda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık ve çatışma ortamının ilin ticari yapısını olumsuz yönde etkilediği açıktır. Ancak, son dönemde gerçekleştirilen askeri operasyonların bölgede bir sükunet ortamı yarattığı göz önünde bulundurulduğunda ilin ticaret hayatının gelecek dönemde önemli oranda artış göstereceği öngörülmektedir.


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr