Türkçe | English

Kurumsal

PERU

 

 

 

  1. GENEL BİLGİLERTABLOSU (2012)

 

RESMİADI

Peru Cumhuriyeti

BAŞKENTİ

Lima

RESMİDİL

İspanyolca

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

28Temmuz1821(İspanya’dan)

DEVLETVEHÜKÜMET BAŞKANI

OllantaHUMALATasso(28Temmuz

2011’denberi)

DİN

Katolik%81,3,Protestan%12,5,

Diğer %6,2

YÜZÖLÇÜMÜ

1.285.216km2

PARABİRİMİ

1 ABD Doları=2,579Peru Nuevo Solü

(PEN)(12Nisan2013)

NÜFUS

31 milyon

İŞSİZLİK ORANI

%7,7

GSYİH (Nominal)

176,7milyar dolar (2011)/50.sırada

 

195,5milyardolar/49.sırada(IMF2012

tahmini)

KİŞİBAŞINAGSYİH

10.627 dolar

GSYİH BÜYÜMEHIZI

%6,2

ENFLASYON ORANI

%3,7

İHRACAT–Dünya Sıralaması

46milyar dolar- 61.sırada

İTHALAT- Dünya Sıralaması

41 milyar dolar- 60.sırada

Kaynak:EconomicIntelligenceUnit;CIAWorld Factbook

 

  1. PERU’NUNGENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

Yıl

GSYİH

(Milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

Büyüme Oranı (%)

Enflasyon Oranı (%)

İhracat

(Milyon $)

İthalat

(Milyon $)

2000

53,1

2.612

2,9

3,8

6.954

7.365

2001

53,7

3.244

0,2

2,0

7.025

7.221

2002

566

4.040

4,9

0,2

7.722

7.416

2003

61,4

4.660

3,9

2,3

9.091

8.238

2004

69,7

5.724

5,2

3,7

12.809

9.805

2005

79,4

6.275

6,8

1,6

17.336

12.076

2006

92,3

6.916

7,7

2,0

23.830

14.844

2007

107,3

7.640

8,9

1,8

27.882

19.595

2008

126,9

8.457

9,8

5,8

  1. 018

28.449

2009

127

8.487

0,9

2,9

26.962

21.010

2010

153,9

9.231

8,8

1,5

35.565

28.815

2011

176,7

9.946

6,9

3,4

46.269

36.968

2012

195,5

10.627

6,2

3,7

45.639

41.111

Kaynak:EconomicIntelligenceUnitÜlkeRaporları, www.eiu.com

 

 

  1. PERU’NUNDIŞTİCARETİNDEBAŞLICAÜRÜN VEÜLKELER

(2012)

 

İhracatındaBaşlıcaÜlkeler

 

Çin(%17,1);ABD(% 13,5);İsviçre(%11,2); Kanada(%7,5);Japonya(%5,7)

İthalatındaBaşlıcaÜlkeler

ABD(%18,8);Çin(%18,5);Brezilya(%6,1); Ekvator(%4,8);Arjantin(%4,6)

Başlıca İhraçÜrünleri

MetalCevherleri,CürufveKül(%29,02);Tabii

veKültürİnciler,KıymetliveyaYarı Kıymetli Taşlar, KıymetliMetaller,KıymetliMetallerle Kaplama Metallerve Bunlardan MamulEşya, Taklit  MücevherciEşyası,  Metal  Paralar (%22,4);Mineral Yakıtlar veMineral Yağlarve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler, Bitümenli Maddeler,Mineral Mumlar(%11,34); Bakır    ve    Bakırdan    Eşya    (%6,16);    Gıda

SanayininKalıntıveDöküntüleri,Hayvanlariçin

Hazırlanmış Yemler(%4,3)

Başlıca İthalÜrünleri

Nükleer  Reaktörler,Kazanlar,  Makineler, MekanikCihazlarveAletler,BunlarınAksam ve Parçaları (%15,37);MineralYakıtlarveMineral YağlarveBunlarınDamıtılmasındanElde Edilen Ürünler,Bitümenli Maddeler,MineralMumlar (%14,43);MotorluKara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler,MotosikletlerveDiğerKaraTaşıtları,

Bunların    Aksam,    Parça    ve    Aksesuarları

(%11,66);Elektrikli MakineveCihazlar,Bunların Aksam   ve   Parçaları,   Ses   Kayıt   Cihazları (%9,57);Plastik veMamulleri(%4,8)

Kaynak:Trademap,EkonomiBakanlığıverileri

 

TÜRKİYE-PERU İKİLİ İLİŞKİLERİ

 

 TİCARİİLİŞKİLER

 

a. İkili TicaretVerileri

                                                                                       (1.000 Dolar)

 

 

Yıl

 

İhracat

Değişim

(%)

 

İthalat

Değişim

(%)

 

Hacim

 

Denge

2000

4.225

-28

11.633

-56,3

15.858

-7.408

2001

8.889

110,4

16.701

43,6

25.590

-7.813

2002

14.327

61,2

12.468

-25,3

26.795

1.859

2003

7.336

-48,8

22.197

78,0

29.534

-14.861

2004

6.954

-5,2

49.372

122,4

56.326

-42.419

2005

7.211

3,7

37.311

-24,4

44.522

-30.100

2006

9.356

29,7

61.092

63,7

70.449

-51.736

2007

15.305

63,6

69.588

13,9

84.893

-54.282

2008

124.633

714,3

63.746

-8,4

188.379

60.887

2009

61.947

-50,3

69.225

8,6

131.172

-7.278

2010

159.272

157,1

78.575

13,5

237.847

80.697

2011

286.800

80,1

58.487

-25,6

345.287

228.313

2012

246.410

-14,1

101.186

73,0

347.597

145.224

 

 

b. İkili  Ticaret  Tabloları

 

İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

                                                                                                                                                             (Dolar)

SITC

KODU

 

MADDEADI

 

2011

 

2012

Değişim

(%)

Pay

(%)

67

DemirVe Çelik

235.100.739

205.880.964

-12,43

83,55

69

Metallerden Nihai Ürünler

24.026.881

5.509.820

-77,07

2,24

 

72

Belirli Sanayi KollarındaKullanılan

MakinaVe Cihazlar

 

2.954.085

 

4.148.144

 

40,42

 

1,68

 

52

AnorganikKimyasallar,Radyoaktif,Nadir

Elementlerin Bileşikleri

 

 

2.163.738

 

 

3.290.773

 

 

52,09

 

 

1,34

65

Tekstil ElyafıVe Mamulleri

2.665.697

2.706.461

1,53

1,10

78

KaraUlaşımAraçları

2.085.501

2.632.713

26,24

1,07

63

MantarVe AğaçMamulleri

1.650.862

2.188.136

32,55

0,89

 

74

DeğişikSanayi Kollarında Kullanılan

MakinaVe Cihazlar

 

2.066.803

 

2.182.885

 

5,62

 

0,89

 

81

Sıhhi Tesisat,Isıtma,Aydınlatmaİleİlgili

Çeşitli Eşya

 

527.226

 

2.029.494

 

284,94

 

0,82

62

Kauçuk Ve Mamulleri

1.395.918

1.909.333

36,78

0,77

LİSTE TOPLAM

274.637.450

232.478.723

-15,35

94,35

GENEL TOPLAM

286.800.098

246.410.402

-14,08

100,00

 

 

 

İTHALATIMIZDAKİBAŞLICAÜRÜNLER (2011-2012)

                                                                                                                                                                                   (Dolar)

SITC

Kodu

 

MADDEADI

 

2011

 

2012

Değişim

(%)

Pay

(%)

 

8

HububatSaplarıVe Kavuzları, GıdaSanayi Kalıntıları,Yemler

 

31.417.636

 

53.829.910

 

71,34

 

53,20

68

DemirDışı Metaller,Mamulleri

230.487

13.295.404

5668,40

13,14

 

29

Hayvansal Ve Bitkisel Ham

Maddeler

 

6.264.617

 

12.531.449

 

100,04

 

12,38

26

Tekstil Lifleri

3.895.025

5.341.487

37,14

5,28

 

7

Kahve,Çay,Baharat,KakaoVe

Hülasaları

 

-

 

3.223.569

 

 

3,19

 

53

Debagat Ve Boyacılıkta Kullanılan

Hülasalar,Boyayıcı Maddeler

 

6.560.652

 

2.549.149

 

-61,14

 

2,52

59

Kimya Sanayiinin Diğer Ürünleri

1.912.363

2.193.556

14,70

2,17

22

YağlıTohumlar Ve Meyvalar

-

1.624.917

 

1,61

89

Çeşitli Mamul Eşya

1.592.033

1.564.302

-1,74

1,55

5

Sebzeler,MeyvalarVe Mamulleri

1.496.447

1.449.079

-3,17

1,43

LİSTE TOPLAM

53.369.260

97.602.822

82,88

96,46

GENEL TOPLAM

58.487.331

101.186.427

73,01

100,00

 

 

  1. ANLAŞMAVEPROTOKOLLER

 

 

AnlaşmaAdı

 

İmzaTarihi/Yeri

ResmiGazete

Tarihi

VizeMuafiyeti Anlaşması

18.06.2012/Ankara

-

HavaUlaştırma AnlaşmasıMutabakat

Muhtırası

 

09.09.2011/Lima

 

-

Ekonomik veTicari İşbirliği Anlaşması

15.04.2011/Ankara

-

İki   Ülke   Diplomasi   Akademileri   Arasında

MutabakatZaptı

 

 

15.04.2011/Ankara

 

 

-

YasadışıYollardanTicareti Yapılan,İhraç

Edilenveya El DeğiştirenKültürel,Arkeolojik, Sanatsal veTarihi Varlıkların Korunması, Konservasyonu,EleGeçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşma

 

 

 

06.02.2003/Viyana

 

 

 

 

02.02.2010

Uyuşturucuve PsikotropMaddelerinKötüye Kullanımı,Kaçakçılığı ve Bunlarla İlgili Suçların Önlenmesi, Denetimi,Soruşturulması ve OrtadanKaldırılmasıHakkındaAnlaşma

 

 

 

07.03.2000/Ankara

 

 

 

02.07.2000

TürkiyeDışişleriBakanlığıEğitimMerkezi ile Peru DiplomatikAkademisiarasındaİşbirliği MutabakatZaptı

 

1998

-

Siyasi İstişareMekanizmasıKurulmasına

İlişkinMutabakatZaptı

 

26.01.1998/Ankara

-

İstanbulTicaretOdasıile LimaTicaretOdası arasında İşbirliği Anlaşması

 

16.12.1996/İstanbul

-

Kültürel,Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Anlaşması

13.12.1996/Ankara

02.021997

Resmi Pasaportların VizeMuafiyetAnlaşması

28.05.1996/Viyana

16.01.1997

 


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr