Türkçe | English

Kurumsal

SEKTÖRLER

Tarım ve Hayvancılık Kilis'te Tarım'a Yatırım Yapmak İçin 10 Neden Organik Tarım Adım Adım Organik Tarım Organik Tarımda Desteklemeler Organik Zeytincilik Üzümcülük Bibercilik Sanayi Yenilenebilir Enerji GES Önlisans Alma Süreci GES Önlisans Başvurusunda İstenen Belgeler GES Lisans Alma Süreci GES Lisans Başvurusunda İstenen Belgeler

Organik Tarımda Desteklemeler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organik tarım ve hayvancılığa verilen destekler aşağıda şunlardır:

 

*Alan Bazlı Organik Tarım Desteklemeleri

*Düşük Faizli Kredi Destekleri

*ÇATAK programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi

*Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği

*Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

*Fark Ödemesi Desteği

*GAP Destekleri

*Hayvancılık Desteği

*Danışmanlık Desteği

*Kırsal Kalkınma Destekleri

*Yem Desteği

*Süt Desteği

 

Alan Bazlı Organik Tarım Desteklemeleri

 

Organik bitkisel üretime alan bazlı olarak verilen destekler hakkında ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler Resmi Gazetede yayımlanır.  2008 yılında 18 TL/da, 2009 yılında 20 TL/da, 2010 ve 2011 yıllarında 25 TL/da destekleme ödemesi yapılmış, 2012 yılından itibaren bitkisel üretim destekleri çeşitlendirilmiştir. Meyve ve sebze grubuna 35 TL/da ve tarla bitkilerine 10 TL/da destekleme ödemesine geçilmiştir. 2013 yılı itibariyle meyve sebze alanlarına 70 TL/da, tarla bitkilerine 10 TL/da destekleme yapılmaktadır. 

 

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

 

Organik tarımsal ürün ve girdi üreten müteşebbislere, 2004 yılından itibaren düşük faizli kredi uygulaması kapsamında %60 cari faiz indirimli yatırım (3 yıl vadeli) ve işletme kredisi (1 yıl) vadeli kullanma imkanı sağlanmıştır. Söz konusu destekleme 2011 % 50 cari faiz indirimli yatırım (7 yıl vadeli) ve işletme kredisi (1,5 yıl vadeli) şeklinde uygulanmıştır. 2013 yılında da %50 olan indirimli kredi desteğinin üst limiti 5.000.000 TL'dir.

 

Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği

 

Destek kapsamında bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında ve açık alanda destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

 

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

 

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği aşağıda sıralanan Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ ile düzenlenmiştir.

Ürün Grupları

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar)

Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar)

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları

2,9

4

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları

4,3

5,5

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

7

7

Kaynak: 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, www.rega.gov.tr.

 

Fark Ödemesi Desteği

 

Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sistemi’nde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yaralanmaktadır.

 

Yem Bitkileri Desteği

 

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekimi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekiminde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasta etmeleri kaydıyla dekar başına belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

Süt Desteği

 

Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 12’nci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütüne litre başına 0,2 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

 

Danışmanlık Desteği

 

Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılmaktadır.  Kriterler Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilmiştir. Destekleme kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenmektedir.

 

Kaynak: Ceren KURĞA, Ağrı İli Organik Tarım ve Hayvancılık Raporu, 2013


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr