Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Demografik Durum Ekonomik Durum Sağlık Ulaşım Kültür ve Turizm Konaklama Eğitim İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

Kültür ve Turizm

Tarihi, kültürel değerleri, Kilis'in her tarafından çıkan ve bir benzeri daha olmayan, her biri farklı bir ustanın sanat eseri, göz nuru olan mozaikleri, camileri, evliya türbeleri, eşsiz Kilis evleri, dar kendine has sokaklarıyla görülmeye, keşfedilmeye layıktır. 

 

Ravanda Kalesi

 

Kaleye ait kesin bilgiler XI. yüzyıla ve bu yıllardaki Haçlı Seferleri’ne dayanmaktadır. İslam ve Latin kaynakları kalenin varlığından ilk kez Haçlı Seferleri sırasında söz etmektedirler. İslam kaynaklarında “er-Ravendan”, Haçlı kaynaklarında “Ravendel/Ravandal/Ravenel”, Ermeni kaynaklarında “Aréventan” olarak geçen kale, tarihsel süreç içerisinde bölgeye egemen olan tüm devletlerce kullanılmıştır. Özellikle VII. yüzyılın ortalarında bölgede yaşanan hristiyan-müslüman çatışmasında “avasım, sügur” adı verilen bölge içerisinde bulunan Ravanda Kalesi İslam Devletleri'nce Bizans’a karşı verilen savaşlarda önemli bir askeri üs olmuştur. Bölge ilk islam devletlerini koruduğu için avasım şeklinde adlandırılmıştır. Söz konusu bölge; Halep ile Antakya arasında yer almaktaydı. Yâkût el-Hamevî, Yezîd İbn-i Muaviye zamanındaki avasım beldelerini sayarken şu isimleri yazar; Kınnassarin, Antakya, Menbic, Dülük, Raban, Korus, Tizin. Sayılan yerlerde bulunan kaleler de avasımdan idi ki, bunlardan birisi de Ravandan'dır. Ravanda Kalesi, 1097 yılından itibaren adından oldukça sık söz ettirmiştir. I. Haçlı Seferi'ne katılan Baudouin de Boulogne ile ön planda olmuş ve ünlenmiştir.

 

 

Akıncı Konağı 

 

Asıl adı 'Hacı Muhammed Efendi Konağı'dır.1895 yılında eşi Vuslat Hanım için yaptırmış olup, sonradan ayrılan bitişik yapı 'selamlık; bu ana binada haremlik olarak kullanılmıştır. Şimdi ki malikleri (sahipleri), Akıncı ailesi olduğundan dolayı Akıncı Konağı olarak anılmaktadır. Konakta 12 oda, 2 mutfak, 2 büyük salon, 2 mağara ve 2 su kuyusu bulunmaktadır.

 

 

Akıncı Konağı

 

Eski Hamam

 

Hamamın üzerindeki kitabede şunlar yazılıdır. “Bu mübarek hamamı 1562 yılında Sultan SELİM Oğlu yüce Sultan Büyük Hakan Sultan Süleyman’ın hükümdarlık günlerinde Emir Kasım Oğlu Emir Canbolat yaptırdı. Allah Padişahın mülkünü muhallad etsin.”.2010 yılında Vakıflar Müdürlüğü tarafından restore ettirilmiştir. 

 

Hindioğlu Cami

 

İ.Hakkı KONYALI’ya göre Kilis voyvodası Kör Hüseyin Ağa tarafından 1664 yılında yaptırılmıştır. Biri doğu yönünden diğeri batı yönünden olmak üzere iki girişli bir avlusu vardır. Doğuda-ki giriş kapısı sivri kemerlidir. Avluya girişi sağlayan yol ( kemerin arkasındaki beşik tonozlu bir dehliz) aynı zamanda cami minaresinin kaidesidir. Avlusunun doğu ve kuzey tarafında medrese hücreleri bulunan cami son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlıdır. 

 

Neşet Efendi Konağı

 

Neşet Efendi Konağı, merhum Neşet Topaloğlu tarafından O Yıllarda kendisi "Mimar'us Sultan" lakabı ile anılan Halepli Mimar Hacı Ahmet Usta ve kalfalarına yaptırılmıştır. Bu usta aynı zamanda, Kilis Hükümet Konağını da yapmıştır. Bina bir bodrum ve 2 üst kattan oluşur. Birinci kat 6 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.

 

Kilis'in 1995 yılında il olmasıyla 1. Kat İl Kültür Müdürlüğüne tahsis edilmiş, 2. Kat Kütüphane olarak devam etmiştir.2008 Yılında bina müze yapılmak için boşaltılmış.Bina Müze yapılmak üzere 2009 yılında Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.20 haziran 2012 Tarihinde de Kilis Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

 

 

Kaynak: Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr