Türkçe | English

Kurumsal

KURUMSAL

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisi

Kilis Yatırım Destek Ofisi

Kilis Yatırım Destek Ofisi (KİYDO), Kilis'teki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikiyle ilgilenen birimdir. KİYDO tarafından verilen tüm yatırım destek hizmetleri ücretsiz olup KİYDO’nun görev ve yetkileri şunlardır:

  • Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek,
  • Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak,
  • Kilis’ın iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
  • Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenen yatırımlar için müracaatları kabul etmek,
  • Teşvik belgelerinin 6 aylık izleme raporlarını hazırlamak ve bakanlığa sunmak.

Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr