Türkçe | English

Kurumsal

KANADA

KANADA’YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 

 

 

  1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

 

RESMİ ADI

Kanada

BAŞKENT

Ottawa

RESMİ DİL

İngilizceveFransızca

GENEL VALİ

DavidJohnston (Kanada Başbakanı’nıntavsiyesi üzerine  İngiltere  Kraliçesi  tarafından atanmaktadır.)

BAŞBAKAN

StephenHarper

DİN

Katolik%43,6, Protestan%29,2,   Ateist%16,5,

Müslüman%2, Diğer Hıristiyan mezhepleri%8,7

GSMH

1.819,1 milyar dolar/ 14.

KİŞİ BAŞINA GSYİH

42.580

GSYİH BÜYÜME HIZI

%1,8

ENFLASYON

%0,9

NÜFUS

34,9 milyon

YÜZÖLÇÜMÜ

9.984.670 km2

İHRACAT

462,9 milyar dolar,11.en büyük ihracatçı

İTHALAT

474,8 milyar dolar,12.en büyük ithalatçı

TÜRKİYE-KANADA

TİCARETİ

(2012 YILLIK)

Türkiye’nin ihracatı 1,1 milyar dolar

Türkiye’nin ithalatı 953,7 milyon dolar

Kaynak:Economist Intelligence Unitve CIA Factbook

 

 

  1. KANADA’NINGENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

 

 

Yıl

 

GSYİH (Milyar Dolar)

Kişi Başına Gelir (Dolar)

 

Büyüm eOranı (%)

 

Enflasyo n Oranı (%)

 

İhracat (Milyar Dolar)

 

İthalat (Milyar Dolar)

2000

691

22.200

10,5

2,1

266

234

2001

715

23.300

3,4

2,6

272

226

2002

736

29.300

3,1

2,2

264

227

2003

868

29.800

1,7

2,8

286

245

2004

992

28.390

3,0

1,9

330

279

2005

1.133

35.039

3,0

2,1

372

320

2006

1.278

36.865

2,8

1,7

400

356

2007

1.424

38.316

2,2

2,4

431

387

2008

1.502

38.953

0,5

1,2

457

415

2009

1.337

37.902

-2,5

1,3

321

327

2010

1.577

39.072

3,2

2,3

391

402

2011

1.737

40.256

2,5

2,3

461

460

2012

1.819

42.580

1,8

0,9

463

475

Kaynak: Economic Intelligence Unit Ülke Raporları,  www.eiu.com

 

 

  1. KANADA’NINDIŞ TİCARETİNDE BAŞLICAÜRÜN VE ÜLKELER TABLOSU

 

İhracatında Başlıca Ürünler:

Motorlu araçlar ve parçaları,endüstriyel makine, uçak, telekomünikasyon ekipmanları, kimyasallar,plastikler, gübre,   kağıt   hamuru,   kereste,   ham petrol,doğalgaz, elektrik ve alüminyum

İthalatında Başlıca Ürünler:

Makine ve teçhizat,motorlu araçlar ve parçaları,hampetrol,kimyasal maddeler

ve dayanıklı tüketim malları

İhracatında Başlıca Ülkeler:

ABD %73,7,İngiltere%4,2

İthalatında Başlıca Ülkeler:

ABD %49,5, Çin%10,8, Meksika%5,5

Kaynak: CIA Factbook

 

 

 

B.      TÜRKİYE-KANADAİKİLİİLİŞKİLERİ

 

  1. TİCARET

 

  1. İkili TicaretVerileri

 

 

YILLAR

 

İHRACAT

DĞŞM

(%)

 

İTHALAT

DĞŞM

(%)

 

HAM

 

DENGE

2000

173.387

-

256.435

-

429.822

-83.048

2001

171.708

-0,97

129.142

-49,64

300.850

42.565

2002

239.868

39,70

321.485

148,94

561.353

-81.617

2003

221.323

-7,73

244.881

-23,83

466.204

-23.558

2004

346.557

56,58

368.836

50,62

715.393

-22.279

2005

364.786

5,26

447.119

21,22

811.905

-82.334

2006

378.542

3,77

674.693

50,90

1.053.235

-296.150

2007

369.870

-2,29

866.758

28,47

1.236.628

-496.888

2008

501.428

35,57

1.428.000

64,75

1.929.428

-926.571

2009

338.283

-32,54

937.365

-34,36

1.275.648

-599.081

2010

479.505

41,75

915.317

-2,35

1.394.822

-435.812

2011

875.221

82,53

1.311.540

43,29

2.186.761

-436.320

2012

1.058.283

20,92

953.717

-27,28

2.011.999

104.566

 

 

(1.000 dolar)

 

b. İkili  Ticaret  Tabloları

 

 

 

 

İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

 

(Dolar)

 

 

MADDE İSMİ

 

2011

 

2012

 

DĞŞM

 

PAY

67

Demir Ve Çelik

113.560.176

249.095.546

119,35

23,54

 

97

Altın,Altın Kaplama Gümüş Ve Adi

Metal,Altın Kaplama Döküntü

 

234.431.293

 

235.683.179

 

0,53

 

22,27

05

Sebzeler,Meyvalar Ve Mamulleri

111.961.335

115.349.801

3,03

10,9

78

Kara Ulaşım Araçları

64.203.956

104.043.207

62,05

9,83

66

Metal Dışı Mineral Mamuller

77.717.981

81.108.276

4,36

7,66

84

Giyim Eşyası Ve Aksesuarları

54.150.512

52.796.949

-2,5

4,99

65

Tekstil Elyafı Ve Mamulleri

42.860.630

41.934.946

-2,16

3,96

69

Metallerden Nihai Ürünler

39.395.590

24.412.087

-38,03

2,31

89

Çeşitli Mamul Eşya

18.790.773

17.810.081

-5,22

1,68

 

74

Değişik Sanayi Kollarında Kullanılan

Makina Ve Cihazlar

 

7.793.232

 

13.908.053

 

78,46

 

1,31

LİSTE TOPLAM

 

764.865.478

 

936.142.125

 

 

ÜLKE TOPLAM

 

875.220.890

 

1.058.282.528

 

20,92

 

100

 

 

 

İTHALATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

 

 

MADDE İSMİ

 

2011

 

2012

 

DĞŞM

 

PAY

 

28

Metal Cevherleri, Kırıntı, Döküntü,

Hurdaları

 

358.765.221

 

234.842.814

 

-34,54

 

24,62

 

32

Taşkömürü, Linyit Ve Bunlardan

Üretilen Kok,Ham Yağlar

 

198.939.517

 

132.380.713

 

-33,46

 

13,88

05

Sebzeler,Meyvalar Ve Mamulleri

190.987.365

92.994.825

-51,31

9,75

 

64

Kağıt-Karton Ve Kağıt,Karton Esaslı

Mamuller

 

100.921.661

 

63.377.913

 

-37,2

 

6,65

 

33

Taşkömürü Katranı Ve Ham

Petrolden Ürünler

 

631.413

 

55.555.334

 

8.698,57

 

5,83

 

24

Yakmaya Mahsus Ağaçlar,Tabii

Mantar

 

21.387.817

 

49.156.673

 

129,83

 

5,15

79

Diğer Ulaşım Araçları

67.490.757

31.271.108

-53,67

3,28

25

Odun Hamuru Ve Kağıt Döküntüleri

21.565.888

26.537.352

23,05

2,78

68

DemirDışı Metaller,Mamulleri

28.118.149

25.807.864

-8,22

2,71

 

54

Vitaminler,Hormonlar,Alkoloidler,

Antibiyotikler, İlaçlar,Tıbbi Eşya

 

37.295.145

 

25.095.766

 

-32,71

 

2,63

LİSTE TOPLAM

 

1.026.102.933

 

737.020.362

 

 

ÜLKE TOPLAM

 

1.311.540.466

 

953.716.633

 

-27,28

 

100

 

 

(Dolar)

 

 

 

YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER

 

 

 

Anlaşma Adı

 

 

İmzaTarihi

İmzaYeri

RGTarih ve

Nosu

Tekstil Ticareti Alanında İşbirliğini Öngören Mutabakat Zaptı

 

 

27.06.1995

 

 

Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişarelere İlişkin

Mutabakat Zaptı

 

 

10.04.1996

Ankara

23.08.1996/

22736

Sosyal Güvenlik Anlaşması

19.06.1998

 

 

Enerji Alanında İkili İşbirliği ile İlgili Mutabakat Zaptı

 

11.09.1998

 

 

Yüksek Düzeyli İstişarelerI. Toplantısı Zaptı

 

24.09.1998

Ankara

Yayımlanmıyor

Yüksek Düzeyli İstişareler II. Toplantısı Zaptı

 

22.06.2000

Ottawa

Yayımlanmıyor

Hava Ulaştırma Anlaşması

13.03.2009

 

 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

 

14.07.2009

Ottawa

08.01.2011/

27809

Tarım ve Tarımla İlgili Sektörlerde İşbirliği Mutabakat Zaptı

 

 

13.09.2010

 

 

Ankara

 

 

 

 


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr