Türkçe | English

Kurumsal

KURUMSAL

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisi

İpekyolu Kalkınma Ajansı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 22.11.2008 tarihli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı sonucunda TRC1 Bölgesi'nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kurulmuştur. 15.02.2010 tarihinde Genel Sekreter ataması yapılmış; 15.06.2010 tarihinde 22 Uzman, 3 Destek Personeli göreve başlamıştır. 2010 yılı Temmuz ayında Bölge Planı çalışmalarına başlayan İKA tarafından hazırlanan TRC1 Bölge Planı 2010-2013 18.10.2010'da DPT tarafından onaylanmıştır.

 

İKA’nın teşkilat yapısı şu şekildedir:

 

1-Kalkınma Kurulu: Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek ve danışmanlık yapmak üzere oluşturulur. Kalkınma Kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.

 

2-Yönetim Kurulu: Bölgedeki il valileri, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur; Ajansın karar alma organıdır.

 

3-Genel Sekreterlik: Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir.

 

4-Yatırım Destek Ofisleri: Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıları bölgeye çekmek, gelen yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerine yardımcı olmak ve izlemek, bölgenin tanıtımını yapmakla görevlidirler.

 

Ajansın görevleri şu şekildedir;

 

- Bölgesel gelişmeyle ilgili stratejiler hazırlamak

 

- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesini sağlamak,

 

- Bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve ülkenin genel refahının artırılmasını sağlamak,

 

- İş ve yatırım imkânlarının araştırılması ve tanıtılmasıyla başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik etmek,

 

- Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje yüretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirmektir.

 

 


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr