Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Coğrafi Konum Ulaşım Demografik Durum Eğitim Ekonomik Durum Sanayi Ticaret İhracat İthalat Kültür ve Turizm Konaklama Sağlık İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

İhracat

Ekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması bakımından ihracatımızın konjonktürel değişimlerden etkilenmemesi, küresel tehditlerin fırsata dönüştürülmesi, ülkemizin ve özelde Kilis ilinin dünya ihracatından aldığı payın potansiyelini yansıtacak şekilde artırılması büyük önem taşımaktadır.

 

Bu amaç doğrultusunda, Kilis’te ihracatın gelişmesi için öncelikli olarak katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge çalışmalarının desteklenerek ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve bu ürünlerin ihracat içerisindeki paylarının artırılması, kaliteli ve markalı Türk ürünlerinin, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, dış pazarlarda müşteri odaklı ve dinamik tekniklerle tanıtımının yapılması ve pazarlanması, tüm bu alanların desteklenmesi önem arz etmektedir.

 

Kilis İli, Türkiye için sınır ticareti açısından önemli bir ihracat potansiyeli taşımaktadır. Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birleştiği noktada konumlanması, Mersin ve İskenderun limanlarına olan yakınlığı ve Suriye ile sınır komşusu olmasının sağladığı pek çok avantaja sahiptir. Bu durum yıllar itibariyle düzenli olarak artan ihracat gerçekleşmelerinden de görülmektedir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2014 yılında 45 milyon USD olarak gerçekleşen il ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında büyük bir artış göstererek sırasıyla 82,1 milyon USD ve 105,2 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

 

Bu 3 yıllık dönemde görülen artış ivmesinin 2017 yılında, yerini düşüşe bırakarak 71,2 milyon USD seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür. 2017 yılında gözlemlenen düşüş, Suriye’de yaşanan iç savaş ve Kuzey Irak’la yaşanan sorunları kapsayan jeopolitik riskler gibi etmenlerin bir sonucudur. 2017’deki düşüşe karşın 2018 yılında ihracat toparlanarak 2017’e göre % 13’lük bir artış göstererek 80,8 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

 

Kilis İli İhracat Rakamları (USD) (2014-2018) 

Yıllar  2014  2015  2016 2017   2018
İhracat      45.070.685  82.168.056  105.203.447  71.250.986  80.803.138

Kaynak: TÜİK, 2019

 

2018 yılı içerisinde Kilis ilinde ihracat yapılan sektörlerin yer aldığı aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, ihracatın büyük bir kısmını sırasıyla mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler, gıda ürünleri ve içecek, tekstil ürünleri, giyim eşyası, tarım ve hayvancılık ürünleri sektörleri oluşturmaktadır. Potansiyeli oldukça yüksek olan tarım ve hayvancılık ve gıda ürünleri ihracatının özellikle Orta Doğu ülkelerine yapıldığını belirtmekte fayda vardır. Çünkü söz konusu ülkelerin net gıda ithalatçısı oldukları düşünüldüğünde ekonomisi tarıma dayalı olan ve il sınırları içerisinde bir kara ve bir de demiryolu sınır kapısı olan Kilis’te bu sektörlere daha fazla yatırım yapılması gerektiği düşünülmektedir.

 

 

Kilis İli İhracat Yapılan Sektörler (USD)

Endüstri

2014

2015

2016

2017

2018

Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler

6.511.665

12.151.759

8.608.484

27.580.746

27.523.357

Tarım ve hayvancılık

1.330.877

1.243.209

2.405.539

3.064.353

7.805.510

Gıda ürünleri ve içecek

3.486.042

1.889.873

3.380.072

4.625.124

8.326.008

Tekstil ürünleri

3.979.547

10.314.424

17.707.555

7.509.905

7.897.690

Giyim eşyası

3.895.996

12.452.725

24.231.851

4.508.147

4.115.706

Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı

973.003

786.025

585.421

784.284

3.147.592

Kağıt ve kağıt ürünleri

561.887

1.069.238

815.182

341.136

204.213

Kimyasal madde ve ürünler

2.055.904

5.863.000

4.277.642

2.708.251

3.553.069

Plastik ve kauçuk ürünleri

1.006.481

2.638.201

5.079.290

523.311

1.015.763

Metalik olmayan diğer mineral ürünler

18.910.499

21.954.824

8.509.196

12.875.675

3.178.263

Ana metal sanayi

487.200

1.537.603

1.770.138

120.209

5.101.930

Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)

483.793

3.140.330

14.274.654

664.686

272.42

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat

343.01

2.222.769

8.446.563

2.047.163

2.787.765

Motorlu kara taşıtı ve römorklar

470.691

2.563.762

2.797.314

1.926.392

1.923.849

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina ve cihazlar

67.882

972.748

934.733

380.324

2.092.091

Diğerleri

              814.917

           1.367.566

             1.380.267

          1.591.280

             9.351.914

Toplam

45.070.685

82.168.056

105.203.447

71.250.986

80.803.138

Kaynak: TÜİK, 2019

 

 

Aşağıdaki tablodaki verilere bakıldığında, Kilis ile Suriye ve Irak dışındaki diğer Ortadoğu ülkeleriyle olan ticaret yok denecek azdır, hatta bazılarıyla (Katar, Kuveyt, Ürdün gibi) maalesef hiçbir ticari faaliyet görülmemektedir. Suriye’deki mevcut siyasi krizden oldukça fazla etkilenen Kilis ekonomisi için özellikle Ortadoğu ülkeleri ile olan (Suudi Arabistan, BAE, gibi) ticaret faaliyetlerinin arttırılması ve yakın coğrafyada yer alan diğer ülkeler ile (İran, Balkan Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler gibi) ticaret hacminin yaratılması hayati durumdadır.

 

 

Kilis İli İhracat Yapılan Ülkeler (USD)

 Ülke

2014

2015

2016

2017

2018

Suriye

26.967.674

35.907.269

20.539.159

50.007.812

52.704.754

Irak

10.287.116

14.797.298

11.074.998

8.500.256

14.428.352

İspanya

                   -    

1.335.331

1.453.255

2.075.138

1.693.489

Çin

                   -    

                   -    

                   -    

                   -    

2.221.611

BAE

332.783

343.103

596.574

529.937

1.588.959

İtalya

                   -    

487.435

645.081

935.797

1.176.798

Almanya

362.806

837.710

1.226.652

1.754.846

861.774

İngiltere

                   -    

482.575

1.207.315

463.959

480.624

Polonya

                   -    

4.912.106

425.171

1.216.999

449.899

Suudi Arabistan

                   -    

49.731

48.929

924.374

143.961

Romanya

4.107.374

1.741.066

322.627

462.839

138.481

Lübnan

801.952

946.512

3.376.491

483.703

73.773

Kaynak: TÜİK, 2019


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr