Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Coğrafi Konum Ulaşım Demografik Durum Eğitim Ekonomik Durum Sanayi Ticaret İhracat İthalat Kültür ve Turizm Konaklama Sağlık İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

Ekonomik Durum

Temel ekonomik göstergelerden olan sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına bakıldığında TRC1 Bölgesi, 26 Düzey 2 Bölgesi arasında 14. sırada yer almaktadır. İl gelişmişlik sıralamasına bakıldığında ise Kilis 63. sırada gelmektedir.

 

 

TRC1 Bölge İllerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası

 

Gaziantep

Adıyaman

Kilis

TRC1

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası

30

66

63

14

Kaynak: TÜİK Veritabanı

 

 

2001 yılı verilerine göre, TRC1 Bölgesi kişi başına düşen GSYİH değeri Türkiye kişi başı GSYİH’nın % 65’i kadardır. Gaziantep’in kişi başına düşen GSYİH değeri 1593 $,Adıyaman’ın 918 $ ve Kilis’in 1817 $ olmuştur. Kilis’te bu oranın yüksek olmasının nedeni bölgedeki en düşük nüfusa sahip il olmasındır.

 

 

Düzey 2 Bölgeler İtibariyle Kişi Başına GSKD ($)

Sıra   NO

İBBS2

DÜZEY   2 BÖLGELERİ

Kişi   başına GSKD ($)

1

TR10

İstanbul

10.352

2

TR42

Kocaeli, Sakarya,   Düzce, Bolu, Yalova

9.622

3

TR41

Bursa, Eskişehir,   Bilecik

9.377

21

TRA1

Erzurum, Erzincan,   Bayburt

3.760

22

TRC1

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

3.539

23

TRC2

Şanlıurfa,   Diyarbakır

2.904

25

TRA2

Ağrı, Kars, Iğdır,   Ardahan

2.684

26

TRB2

Van, Muş, Bitlis,   Hakkari

2.355

Kaynak:TÜİK,Ulusal Hesaplar Veri Tabanı, 2006

 

 

TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nin 2006 yılı itibariyle kişi başına Gayri Safi Katma Değeri (GSKD) 3.539 $’dır. Bu değer, Türkiye ortalamasının (6.684 $) altında olup, GSKD Düzey 2 Bölgeleri içerisinde 22. sırada yer almaktadır.

 

 

TÜİK 2004 yılından itibaren Düzey 2 Bölgeleri bazında GSYİH yerine Gayri Safi Katma Değer (GSKD) yöntemini kullanmaya başlamıştır. TRC1 Bölgesi’nde üretilen GSKD’nin ülke toplamı içindeki payı 2004 yılında % 1,5 seviyesinde olup, bu oran 2006 yılına gelindiğinde aynı düzeyde kalmıştır. DPT tarafından 2004 yılında ilçelerin sosyo–ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması yapılmıştır. Bu araştırma, 81 ilde 872 ilçe esas alınarak yapılmış, bu ilçeler gelişmişlik endeksine göre sıralanmış, ayrıca bulundukları il içerisinde diğer ilçelere göre sıralamaları yapılmıştır.

 

 

Kilis ve İlçeleri Gelişmişlik Endeksi

İL

İLÇE

872 İlçe İçinde Gelişmişlik Sırası

Gelişmişlik Grubu 

Gelişmişlik Endeksi 

Kilis

Merkez

177 

3

0,54860

Kilis

Elbeyli

704

5

-0,68676

Kilis

Polateli

822

6

-1,16049

Kilis

Musabeyli

844

6

-1,34019

Kaynak:http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/gosterge/2004/ilce.pdf Erişim: 15-08-2019. 872 İl ve İlçe  İçerisinde Gelişmişlik Sırası SEGE(Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi)

 

Türkiye’de 2009 yılında toplanan vergi geliri yaklaşık 196 milyar TL’dir. TRC1 Bölgesi’nden elde edilen vergi gelirlerinin toplam tahsilat içindeki payı Gaziantep için % 0,60, Adıyaman için % 0,09 , Kilis için ise % 0,02 oranındadır. Bu çerçevede TRC1 Bölgesi’nde en fazla vergi geliri Gaziantep ilinden tahsil edilmiştir.TRC1 Bölgesi 2009 yılı vergi gelirlerine baktığımızda, toplam elde edilen gelir tahakkuku yaklaşık 1,8 milyar TL’dir. Elde edilen bu gelirin yaklaşık 1,4 milyar TL’si tahsil edilebilmiştir. Yurtiçinde elde edilen tahsilatın % 0,71’i TRC1 Bölgesi’nden sağlanmaktadır. TÜİK verilerine göre, 2008 yılına oranla 2009 yılındaki tahsilat artış oranı ortalama olarak % 16,86’dır. Bölgenin genelinde vergi tahsilat oranında bir yükselme görülmekle birlikte, bunun ekonomik gelişmişlikle yakından ilgisi vardır.

 

 

İller İtibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri (2011)

İller

Brüt Tahakkuk

(TL)

Brüt Tahsilat

(TL)

Toplam Tahsilat İçindeki Yeri (%)

GAZİANTEP

2.484.920.801

1.976.995.784

0,70

Adıyaman

371.240.477

267.491.654

0.09

Kilis

76.945.914

63.249.435

0.02

Toplam

2.933.107.192

2.307.736.873

0.81


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr