Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Coğrafi Konum Ulaşım Demografik Durum Eğitim Ekonomik Durum Sanayi Ticaret İhracat İthalat Kültür ve Turizm Konaklama Sağlık İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

Eğitim

2018-2019 öğretim yılı itibariyle il genelinde temel ve ortaöğretim düzeyinde 3’ü özel ve 165’i resmi olmak üzere toplam 168 okul bulunmakta olup, bu okullarda okul öncesi eğitim dâhil 49.240 öğrenci, 2.169 öğretmen ile 1.590 sınıfta eğitim öğretim hizmet verilmektedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısına bakıldığında, her bir öğretmene ilkokul seviyesinde 29; ortaokul seviyesinde 22; lise seviyesinde 16 öğrenci düşmektedir.

 

28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 8 fakülte; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 3 Enstitü; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu  olmak üzere 6 adet Meslek Yüksek Okul bulunmaktadır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesinde toplam 376 öğretim elemanı, 205 idari personel görev yapmakta olup, 8.900 öğrenci öğrenim görmektedir. Üniversite ilin kalifiye işgücü talebini karşılamada önemli bir aktördür.


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr