Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Demografik Durum Ekonomik Durum Sağlık Ulaşım Kültür ve Turizm Konaklama Eğitim İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

Eğitim

TÜİK 2012 yılı verilerine göre, Kilis’te okuma yazma bilmeyen nüfusun toplam nüfusa oranı  % 5,78’dir. Bu oran % 4,22 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Okuma yazma bilmeyen nüfus, kadınlarda 4.922 kişi, erkeklerde ise 1.315 kişidir. Bu bağlamda, Kilis’te okuma yazma bilmeyen nüfusun %79’unu kadın, %21’ini erkek nüfusundan oluştuğu ortaya çıkmaktadır. İlde ortalama eğitim süresi 5,5 yıldır. Bu oran erkeklerde 6,2 yıl, kadınlarda ise 4,9 yıl olarak hesaplanmaktadır.

 

 Millî Eğitim Bakanlığı 2012/13 öğretim yılı başındaki istatistiklerine göre, Kilis’te,

 

- Okulöncesi eğitimde, 80 okulda 1.173 öğretmen görev yapmakta ve 2.237 öğrenci eğitim almaktadır.

 

- İlköğretimde, 101 okulda 573 öğretmen görev yapmakta ve 11.635 öğrenci eğitim almaktadır.

 

- Genel Ortaöğretimde, 6 okulda 147 öğretmen görev yapmakta ve 4.749 öğrenci eğitim almaktadır.

 

- Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde, 16 okulda 315 öğretmen görev yapmakta ve 5.076 öğrenci eğitim almaktadır. 

 

28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere 5 fakülte; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 Enstitü ve 4 Yüksek Okul bulunmaktadır. 2013 Aralık itibariyle Kilis 7 Aralık Üniversitesinde toplam 223 öğretim elemanı, 164 idari personel görev yapmakta olup, 6.000 öğrenci öğrenim görmektedir. Üniversite ilin kalifiye işgücü talebini karşılamada önemli bir aktördür

 

Kilis’te Kilis 7 Aralık Üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversitede 129 öğretim elemanı görev yaparken 7.338 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğretim elemanı başına 56,9 öğrenci düşmektedir. 


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr