Türkçe | English

Kurumsal

KİLİS

Coğrafi Konum Ulaşım Demografik Durum Eğitim Ekonomik Durum Sanayi Ticaret İhracat İthalat Kültür ve Turizm Konaklama Sağlık İşgücü Göstergeleri Ticaret ve Lojistik

Demografik Durum

2018 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulaması geçici sonuçlarına göre ilin toplam nüfusu 142.541 kişi ve nüfus yoğunluğu 99 kişi/km2 olarak tespit edilmiştir. İlde nüfusun yerleşim yerlerine göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi nüfusun yaklaşık olarak %75’i il ve ilçe merkezlerinde, %25’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Toplam nüfusu 2.795.617 olan TRC1 Bölgesi (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) nüfusunun ise %5’i Kilis’te yaşamaktadır.

 

 

İlçelere Göre Merkez ve İlçe / Köy Nüfus Toplamları (2018)

İlçe Adı

Şehir Nüfusu

Oran %

Köy Nüfusu

Oran %

Toplam Nüfus

Merkez

100.675

86,8

15.359

13,2

116.034

Elbeyli

2.607

39,9

3.919

60,1

6.526

Polateli

1.181

22,0

4.180

78,0

5.361

Musabeyli

1598

10,9

13.022

89,1

14.620

Toplam

106.061

74,4

36.480

25,6

142.541

Kaynak: TÜİK, 2019

 

Yaş gruplarının yer aldığı aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi toplam nüfusun yaklaşık olarak %46.76’ını 30 yaşın altındaki (0-29 yaş grubu) gençler oluşturmaktadır. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için özellikle bu genç nüfusun işgücüne katılımını sağlamaya yönelik olarak mesleki eğitim faaliyetlerinin artırılması önem arz etmektedir. Yine aynı tabloda yer alan cinsiyete göre nüfus verilerine bakıldığında erkek ve kadın nüfusunun birbirlerine çok yakın oldukları görülmektedir (Erkek toplam nüfusu 72.841 kişi ve kadın toplam nüfusu 69.700 kişi). Cinsiyet açısından kadın erkek nüfusu hemen hemen eşit bir durumda olan ilde, kadınların istihdam edilmesinde bu eşitlik görülmemekte; bu da sosyal kalkınmanın başarılı bir şekilde sürdürülemeyeceğini göstermektedir.

 

 

Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus (2018)

Yaş grubu

Toplam

Erkek

Oran %

Kadın

Oran %

0-4

14578

7505

5,27

7073

4,96

5-9

13012

6720

4,71

6292

4,41

10-14

13199

6869

4,82

6330

4,44

15-19

13180

6479

4,55

6701

4,70

20-24

14353

7508

5,27

6845

4,80

25-29

11329

6251

4,39

5078

3,56

30-34

9941

5324

3,74

4617

3,24

35-39

9235

4712

3,31

4523

3,17

40-44

8005

4104

2,88

3901

2,74

45-49

7521

3931

2,76

3590

2,52

50-54

6800

3438

2,41

3362

2,36

55-59

5807

2952

2,07

2855

2,00

60-64

4345

2169

1,52

2176

1,53

65-69

3756

1759

1,23

1997

1,40

70-74

2922

1279

0,90

1643

1,15

75-79

2053

880

0,62

1173

0,82

80-84

1317

529

0,37

788

0,55

85-89

836

336

0,24

500

0,35

90

352

96

0,07

256

0,18

Kaynak: TÜİK, 2019


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr