Türkçe | English

DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

COSME Programı Tasarıma Dayalı Tüketim Mallarının Üretiminin Desteklenmesi Çağrısı

COSME PROGRAMI "COS-DESIGN-2015-3-03 – Design - Based Consumer Goods" Proje Çağrı Teklifi

Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yapılmakta olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ'ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca "COS-DESIGN-2015-3-03 "Supporting the Production of Design - Based Consumer Goods" proje teklif çağrısı yaymlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır. 

 

Çağrının Kapsamı

 

Tasarıma Dayalı Tüketim Mallarının Üretiminin Desteklenmesine yönelik bu çağrı yenilikçi çözümlerin pazara sunulmasındaki süreyi kısaltmak, yaratıcı çözümlerin uygulanmasının önündeki engelleri kaldırmak, ilgili ürünlere ve hizmetlere yönelik pazarın oluşması ile gelişmesini sağlamak ve dünya pazarlarında Avrupa KOBİ'lerinin rekabetçiliğinin arttırılmasını sağlamaktır.

 

 

Çağrının Amacı

 

COSME Programı kapsamındaki "COS-DESIGN-2015-3-03 Supporting the Production of Design - Based Consumer Goods" çağrısının amacı; KOBİ'lerin ilk uygulama yoluyla yeni ürün, hizmet veya çözümlerin geliştirmesine, en gelişmiş teknolojileri ve yaratıcı çözümleri pazara sunmasına yönelik projelerinin desteklenmesidir. Söz konusu projeler teknik olarak ortaya konmuş ancak, ticarileşerek pazarda yer almak için teşviğe ihtiyaç duyar nitelikte olmalıdır.

 

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetler

 

Tasarıma dayalı tüketim malları çok çeşitli olmakla beraber; tasarım, ürün geliştirme, imalat ve tekstil, hazır giyim, deri ve kürk ürünler, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar, spor ürünleri, oyuncaklar, ev içi dekorasyon ürünleri, saat, mücevher, çeşitli kozmetik ve güzellik ürünleri gibi çeşitli sektörlerdeki dağıtım işlemlerini kapsayacaktır. Fonksiyon odaklı tüketim malları kategorisinde yer alan motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar veya beyaz eşyalar bu çağrı kapsamında yer almayacaktır.

 

AB politikaları için önceliğinden dolayı aşağıda belirtilen alanlar bu çağrı için önem arz etmektedir

  • Yeni Tüketici İhtiyaçlarına cevap veren en üst düzey teknolojilere yönelik yeni uygulamaların hızlandırılması,
  • Sektörler arası işbirliğinin desteklenmesi
  • Dijital teknolojilerin kullanımını da içerecek şekilde tasarım ve yaratıcı çözümlerin kullanımı
  • İnovatif iş modellerinin uygulanması
  • Mevcut ve gelecekteki pazar eğilimlerine cevap verilmesi (kişi ürün ve hizmetlere yönelik taleplerin, artan tüketici etkileşimi, sürdürülebilir ürün ve süreçlere talep vb.)
  • Toplumsal sorunlara yönelik çözümler.

Çağrı kapsamında araştırma, prototip geliştirme veya test ve analize yönelik faaliyetler desteklenmemektedir. Çağrı AR-GE veya prototip aşamasında olan projelere değil, ticarileşme aşamasında olan projelere destek sunacaktır.

 

 

Özet Zaman Çizelgesi

 

 

Aşamalar

Tarih ve zaman veya gösterge dönem

a)

Çağrının yayımlanması

05/05/2015

b)

Son Başvuru Tarihi

23/07/2015 - 17:00:00 Brüksel saati

c)

Değerlendirme dönemi

Ağustos - Ekim 2015*

d)

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Kasım 2015*

e)

Hibe anlaşmaların imzalanması

Ocak - Şubat 2016*

f)

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Mart 2016*

* İndikatif

 

AB Finansmanı

 

  • Projelerin eşfinansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 11.200.000 Avro'dur.
  • Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 800.000– 1.000.000 Avro'dur.
  • Bu çağrı kapsamında 12-14 projenin fonlanabileceği beklenmektedir.

 

 

Kriterler

 

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup; tamamen veya kısmen kamu veya özel kuruluşlar olabilirler. Özel sektör kuruluşları ulusal kanun çerçevesinde kurulmuş olmalıdır. Bu çağrı KOBİ'lere ve diğer tüzel kişiliklere açıktır. KOBİ'ler tek başına veya bir konsorsiyum içinde katılım sağlayabilir.

 

Konsorsiyum koordinatörünün AB KOBİ tanımına uygun bir KOBİ olması gerekmektedir. Konsorsiyum üyeleri üniversiteler ve eğitim enstitüleri, araştırma ve geliştirme kuruluşları, KOBİ'lere destek sunan kuruluşlar gibi tüzel kişilikler olabilir. 

 

 

Tekliflerin Sunulması

 

Teklifler, sadece elektronik olarak 23 Temmuz 2015 saat: 17.00'ye (Brüksel saatiyle) kadar sunulabilecektir.  Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-DESIGN-2015-3-03'dir.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler Proje Koordinatörü tarafından elektronik sunum yöntemiyle  http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/privacy-statement-callsEASME.pdf  web adresine yapılacaktır.

Elektronik sunum yapmadan önce "Başvuru Sahipleri İçin Rehber" doküman ve tüm detayları içeren "Çağrı Metni" tam olarak incelenmelidir.

 

İlgili Dokümanlar

(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-design-2015-3-03_call_for_proposals.pdf )

 

  • Başvuru Sahipleri İçin Rehber:

(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-design-2015-3-03_guide_for_applicants.pdf )

 

Başvuru Yapacaklar İçin İlave Bilgi

 

Daha fazla bilgiye https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods web sitesinden erişilebilir.

 

Bilgi için ayrıca KOSGEB'in aşağıdaki iletişim bilgilerini de arayabilirsiniz:

Gül Elçim POLAT (KOBİ Uzmanı)

0 (312) 595 4013

gul.polat@kosgeb.gov.tr

Beyza GELMEZ (KOBİ Uzman Yrd.)

0 (312) 595 2629

beyza.gelmez@kosgeb.gov.tr

 

Soru /Cevap

 

Potansiyel başvuru sahipleri çağrı içeriğine yönelik sorularını e-posta ile İngilizce olarak easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu adresine yöneltebilirler.

Cevaplar  http://ec.europa.eu/easme/ adresinde yayınlanacaktır.
Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr